top of page

Portfolio

Wat is je naam?

Verbinding tussen burger en dakloze

ADB werkte samen met daklozenopvang MFC in Nijmegen aan het vraagstuk om meer gelijkwaardigheid te creeren tussen de burger en dakloze-burger. Dit is gedaan door samenbindende (creatieve) activiteiten te organiseren op openbare plekken.

 

Een belangrijk onderdeel hiervan was een  straatfeest waar dakloze-burgers hapjes uitdeelden aan voorbijgangers en kunstwerken werden vertoond. Ook hielpen met Marco met het maken en uitbrengen van zijn levensverhaal. De eerste persoon die dit boek in ontvangst nam was de burgermeester van Nijmegen.
We zetten graag onze creatieve blik en ontwerpen in voor een betere samenleving.

bottom of page